Chọn Trà Guộc

Always True to Our Roots one

Back in 1969, we did more than just start a tea company. As the original herbal tea company, we started an entirely new way of thinking about tea. In a way, we started a movement – a shift towards healthier, happier little moments carved into ever-busier days.

More than 45 years later, we’re still true to those roots. We believe our delicious teas improve people’s lives by inviting balance, and that belief drives our commitment to our customers, our community and our planet.

  • Trà Thái Nguyên có thể coi là một “Danh Trà” đất Việt , trà Thái được sử dụng hàng ngày, trong hầu như mọi gia đình Việt Nam, từ Thành thị đến Nông thôn, từ danh gia vọng tộc đến phó thường dân, … , “trà Thái” có thể được coi như là thức uống phổ dụng nhất trên đất Việt sau chè Tươi chè xanh, chè quê.