Sản phẩm tiêu biểu

Celestial Seasonings teas are an invitation to bring the perfect balance to your day. From relaxing herbal teas to energizing chai and matcha lattes and everything in between, there’s a Celestial blend that’s just right for any occasion.

“The river may be wide, but it can always be crossed.”
—AFRICAN PROVERB
testimonial small
Tin tức

Celestial Seasonings teas are an invitation to bring the perfect balance to your day. From relaxing herbal teas to energizing chai and matcha lattes and everything in between, there’s a Celestial blend that’s just right for any occasion.

  • Trà Thái Nguyên có thể coi là một “Danh Trà” đất Việt , trà Thái được sử dụng hàng ngày, trong hầu như mọi gia đình Việt Nam, từ Thành thị đến Nông thôn, từ danh gia vọng tộc đến phó thường dân, … , “trà Thái” có thể được coi như là thức uống phổ dụng nhất trên đất Việt sau chè Tươi chè xanh, chè quê.